Profesjonalne partnerstwo
w świecie biznesu!

Usługi

Kadry Płace BHP

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie kadr, płac, bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbamy o zgodność dokumentacji oraz prowadzenia spraw firmy z Prawem Pracy i obowiązującymi przepisami ubezpieczeń społecznych. Pośredniczymy w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy. Przeprowadzamy cały proces legalizacji zatrudnienia obcokrajowców na terenie RP.

Zakres usług:

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie umów cywilno prawnych
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS
 • Prowadzenie pełnej rachuby płac
 • Zezwolenia na pobyt i pracę dla obcokrajowców
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka na stanowisku pracy
 • Postępowania powypadkowe 

Korzyści ze współpracy

 • Komplementarność usług z księgowością Emporium TAX
 • Bezpieczeństwo i poufność danych
 • Sprawność obsługi

Kontakt

Telefon: 795 499 766
E-mail: ksiegowosc@emporium-tax.pl
Strona www: Wejdź